Rzetelna ekspertyza budowlana tylko z rzeczoznawcą budowlanym!

Ekspertyza budowlana to dokument, który mówi o aktualnym i rzeczywistym stanie technicznym domu. To na jej podstawie rzeczoznawca budowlany ocenia, czy budynek może być bezpiecznie użytkowany i czy żadna z jego części lub zamontowanych w nim instalacji nie zagraża zdrowiu lub życiu domowników. Dlatego tak ważne jest, żeby ekspertyza budowlana była przygotowana w sposób rzetelny i przez fachowca, który zapewni nam, że przygotowane przez niego badanie jest miarodajne.

Ekspertyza budowlana – definicja

Ekspertyza budowlana traktowana jest jako oficjalny dokument urzędowy, który informuje i zaświadcza o faktycznym stanie technicznym budynku. Z tego względu może być wykorzystywana przez różne organy administracji państwowej, np. policję, sąd i prokuraturę, a także jako dowód w sprawach cywilnych i karnych z zakresu prawa budowlanego. Prawidłowo przygotowana ekspertyza budowlana zawiera opis części budynku i zamontowanych w nim instalacji oraz charakterystykę jego otoczenia działki, na której został wybudowany dom. Ekspertyza warunków wodno-gruntowych jest szczególnie ważna zwłaszcza w przypadku uszkodzeń budynku, do których doszło podczas podtopień lub osuwisk. Powinniśmy też pamiętać, że rzetelnie przygotowana ekspertyza budowlana sporządzona przez rzeczoznawcę budowlanego musi być poprzedzona dokładnymi oględzinami budynku i jego najbliższego otoczenia, a także koniecznymi badaniami i pomiarami. Jeśli sytuacja tego wymaga, ekspert w dziedzinie budownictwa powinien także pobrać próbki podczas badań odkrywkowych.

Kto może zlecić ekspertyzę budowlaną?

Wykonanie ekspertyzy budowlanej może zlecić zarówno osoba prywatna, jak i przedstawiciel administracji publicznej. Bardzo często ekspertyza budowlana służy jako dowód w sprawach karnych, które dotyczą prawa budowlanego, dlatego nierzadko zlecana jest rzeczoznawcy budowlanemu na polecenie właściciela nieruchomości biorącego udział w sporze sądowym. Na takiej samej zasadzie opinia rzeczoznawcy budowlanego może być przygotowana na prośbę sądu lub inspektora budowlanego, który potrzebuje rzetelnej opinii fachowca w toczącym się procesie.

Najczęściej jednak ekspertyza budowlana przygotowywana jest na potrzeby weryfikacji aktualnego stanu technicznego budynku użytkowego. Wówczas służy prywatnym inwestorom jako dowód poświadczający możliwość bezpiecznego użytkowania domu, a w przypadku usterek lub uszkodzeń części budynku – pomaga ustalić ich przyczyny i wyeliminować potencjalne zagrożenie.

Kiedy zlecić ekspertyzę budowlaną?

Obowiązkowo ekspertyza budowlana będzie nam potrzebna w przypadku odbioru nowego budynku. W tym przypadku badanie rzeczoznawcy budowlanego poświadcza prawidłowość prac budowlanych i wykończeniowych, a także możliwość bezpiecznego użytkowania domu. Bez jej sporządzenia i wydania kierownik budowy nie może zatem dopuścić do odbioru inwestycyjnego nieruchomości. Opinia techniczna dotycząca aktualnego stanu technicznego budynku powinna być także przygotowana w momencie, kiedy decydujemy się duży remont lub chcemy zmienić sposób użytkowania domu. Dotyczy to zwłaszcza przebudowy budynku, nadbudowy, a także zmiany instalacji zamontowanych w domu lub innych jego części, które w sposób bezpośredni wpływają na stan techniczny budynku.

Posiadanie aktualnej ekspertyzy budowlanej jest też bardzo pomocne przy sprzedaży lub kupnie domu, a także w przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą wskazywać na nierzetelność przeprowadzonych prac budowlanych lub remontowych. W takiej sytuacji opinia rzeczoznawcy budowlanego jest konieczna do wykrycia potencjalnych błędów wykonawczych, usterek, pęknięć, awarii, a także wskazania zalecanych działań naprawczych. Ekspertyza budowlana pomoże nam także w dochodzeniu roszczeń sądowych z tytułu nieprawidłowości wykonawczych na budowie.

Źródło: MPExpertbud – Ekspertyzy Budowlane

More in Dom i ogród

You may also like

Comments are closed.