Kondensat ze sprężonego powietrza — co to jest i co z nim zrobić?

kondensat-sprezonego-powietrza

W każdym układzie sprężonego powietrza wytwarza się kondensat. Jest to nieodzowny element pracy kompresorów i uzdatniania sprężonego powietrza. Warto wiedzieć, czym dokładnie jest kondensat i jak powinniśmy z nim postępować. Wyjaśniamy najważniejsze kwestie i zagadnienia związane z kondensatem ze sprężonego powietrza.

Czym jest kondensat ze sprężonego powietrza?

Kondensat jest produktem powstającym jako efekt uboczny procesu sprężania powietrza. Jest to mieszanina zanieczyszczeń oddzielonych od podłoża podczas obróbki. Co ważne, kondensacja jest związana z każdym układem sprężonego powietrza. Niezależnie od tego, czy uruchamiasz małą sprężarkę olejową w warsztacie mechanicznym, czy sprężarkę wytwarzającą środowisko pracy w dużej fabryce, zawsze przetwarzamy ten sam kondensat

Kondensat ze sprężonego powietrza to suma zanieczyszczeń usuniętych ze sprężonego powietrza pochodzących z atmosfery oraz zanieczyszczeń wytwarzanych przez sprężarkę. Ponieważ podczas sprężania gazu wzrasta ilość zanieczyszczeń na jednostkę objętości, ich ilość może być problematyczna zarówno pod względem wydajności, jak i żywotności urządzeń pracujących w układzie (dotyczy to nie tylko sprężarek, ale także narzędzi pneumatycznych i innych) czy szczelności instalacji i jakość produktu końcowego uzyskiwanego w procesie stosującym sprężone powietrze. Jednocześnie im większa objętość kondensatu, tym skuteczniejsze oczyszczanie sprężonego powietrza. Jednak ważne jest, aby nie wydawać pieniędzy na średni poziom czyszczenia. Należy podkreślić, że odpowiednia klasa czystości sprężonego powietrza zapewnia dłuższą żywotność instalacji, mniej awarii, niższe koszty utrzymania urządzeń i obiektów, odpowiednią jakość produktów i minimalizuje ryzyko utraty sprawności oraz zmniejsza koszty (dotyczy to zwłaszcza zużycia energii elektrycznej). 

Kondensat tworzy się w różnych częściach systemu. Można to zaobserwować zarówno w chłodnicy końcowej sprężarki, jak i w separatorze cyklonowym. Osadza się również w układzie dystrybucji sprężonego powietrza, a także w osuszaczu chłodniczym, filtrach powietrza i zbiorniku ciśnieniowym. W zależności od zastosowanego wyposażenia – tj. sprężarka bezolejowa lub bezolejowa – kondensat ma inny skład i dlatego podlega różnym procesom oczyszczania i usuwania.

Utylizacja kondensatu ze sprężonego powietrza, czyli co z nim zrobić?

Systemy olejowe i bezolejowe wytwarzają różne ilości kondensatu. Kondensat powstający w układach bezolejowych składa się z wody, zanieczyszczeń stałych oraz powstałych w wyniku zużycia elementów sprężarki podczas sprężania gazu. Mieszanina ta jest przyjazna dla środowiska i może być bezpiecznie odprowadzana do kanalizacji. 

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku skraplania w systemach wykorzystujących sprężarki olejowe. Mieszanka ta oprócz zanieczyszczeń z wody, powietrza i eksploatacji maszyn zawiera również olej, który służy do smarowania elementów sprężających. Powstała ciecz jest toksyczna dla środowiska i nie należy jej wyrzucać do kanalizacji ani pojemników na odpady. Zgodnie z prawem kondensat wodno-olejowy musi być odpowiednio utylizowany. 

Podczas usuwania wilgoci ze sprężonego powietrza większość kondensatu to woda, która stanowi do 99% objętości odpadów. Dlatego bardzo ważne jest stosowanie urządzeń pozwalających na oddzielenie wody od zanieczyszczeń oleistych. Idealnym urządzeniem do tych zadań jest separator woda-olej. Oddziela on wodę od cząstek smaru i znacznie zmniejsza ilość kondensatu. W ten sposób pozbawiony oleju kondensat można skierować do kanalizacji, a znacznie zredukowaną ilość kondensatu skierować do specjalistycznej firmy w celu utylizacji. Dlaczego ważne jest usuwanie nadmiaru wody z kondensatu?Jest to istotne dlatego, że cena utylizacji tej substancji jest uzależniona od jej ilości, więc zmniejszenie ilości kondensatu zmniejsza koszt zakładu i jednocześnie zwiększa konkurencyjność finansową firmy oraz jej procesu produkcji.

More in Technologie

You may also like

Comments are closed.