Kompetencje miękkie w IT – które są istotne? Jak je ocenić u kandydata?

Umiejętności techniczne oraz doświadczenie zawodowe, choć uznawane za najważniejsze, nie są jedynymi kwestiami, na które należy zwrócić uwagę w ramach rekrutacji na stanowiska IT. Kandydat powinien dysponować również określonymi kompetencjami miękkimi. Które są istotne w przypadku pracy w IT? Jak je sprawdzić?

Kompetencje miękkie – co to? Czy są ważne w IT?

Kompetencje miękkie definiuje się jako uniwersalne umiejętności, które są niezależne od branży i profilu zawodowego kandydata. Można je podzielić na umiejętności interpersonalne/komunikacyjne oraz umiejętności osobiste. Te pierwsze ułatwiają funkcjonowanie w grupie i współpracę z innymi. Zalicza się do nich m.in. komunikatywność czy też zdolność uważnego słuchania. Te drugie zaś pozwalają na efektywne zarządzenie sobą. Obejmują takie umiejętności jak zdolność pracy pod presją czasu czy też kreatywność.

Chociaż to umiejętności techniczne i doświadczenie zawodowe w zdecydowanej mierze decydują o tym, czy kandydat dostanie pracę w IT, kompetencje miękkie nabierają coraz większego znaczenia. Jak bowiem przekonują badania, największą efektywność osiągają te zespoły IT, w których umiejętności techniczne i kompetencje miękkie wzajemnie się przenikają. Nic więc dziwnego, że pracodawcy poszukują ekspertów, którzy potrafią pracować w grupie, zarządzać sobą i budować relacje.

Które z kompetencji miękkich są szczególnie pożądane w IT? Jak je sprawdzić?

Komunikatywność

Praca w IT w większości przypadków ma charakter zespołowy. Nad projektem zazwyczaj nie pracują wyłącznie programiści, ale i graficy, marketingowcy czy też menadżerowie. W związku z tym komunikatywność – rozumiana jako łatwość porozumiewania się z innymi – jest umiejętnością na wagę złota. Dzięki niej pracownik jest w stanie wytłumaczyć laikom wszelkie zawiłości, uzasadnić, dlaczego dane czynności zajmują tyle czasu i przedstawić postępy prac.

Jeżeli komunikatywność kuleje, pracownik nie jest w stanie porozumieć się z innymi członkami zespołu. Może to prowadzić do nieporozumień i pogarszać atmosferę w pracy. W takich warunkach trudno o efektywność. Jak więc sprawdzić komunikatywność kandydata? Już sama rozmowa kwalifikacyjna powinna dać Ci odpowiedź, czy dana osoba jest w stanie jasno formułować myśli. Możesz również poprosić, aby kandydat wyjaśnił Ci w jak najprostszych słowach pewien proces.

Umiejętność pracy w zespole

Jak zostało już wspomniane, praca w IT ma charakter zespołowy. Umiejętność pracy w zespole jest zatem kolejną kluczową cechą, którą powinien dysponować kandydat. Bez niej trudno wyobrazić sobie efektywną pracę nad projektem.

Umiejętność pracy w zespole to w zasadzie pakiet cech, na który składa się m.in. wspomniana wcześniej komunikatywność, a także umiejętność:

  •       słuchania,
  •       rozumienia innych punktów widzenia,
  •       rezygnacji z własnych celów na rzecz celów zespołowych,
  •       obiektywnej oceny pracy własnej i innych,
  •       udzielania precyzyjnej informacji zwrotnej,
  •       dbania o pozytywną atmosferę w pracy.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej trudno sprawdzić, czy kandydat dysponuje umiejętnością pracy w zespole. Można jednak zapytać, czy poprzednie projekty wymagały pracy zespołowej. Jeśli tak, warto dowiedzieć się, co było w niej najtrudniejsze, a w co pracownik nie musiał wkładać wysiłku.

Dobra organizacja pracy własnej

Nawet jeśli praca w IT ma charakter zespołowy, w końcu przychodzi taki moment, że pewne zadania trzeba wykonać samodzielnie. Wówczas dobra organizacja pracy własnej nabiera ogromnego znaczenia. Pozwala bowiem dotrzymać terminów, co przekłada się na efektywność całego zespołu.

Jak jednak ocenić, czy kandydat dysponuje tą umiejętnością? Ponownie warto zapytać o poprzednie projekty, np. w jaki sposób pracownik zorganizował sobie czas i zaplanował zadania, czym zajął się w pierwszej kolejności, czy wszystko poszło zgodnie z planem.

Powyższe trzy kompetencje miękkie to jedynie niewielki wycinek umiejętności, jakimi powinien dysponować pracownik IT. Zdolność radzenia sobie ze stresem, orientacja na potrzeby klienta, kreatywność czy też wykazywanie inicjatywy – na to również warto zwrócić uwagę podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Źródło: TeamQuest

More in Biznes

You may also like

Comments are closed.