[Informacja] Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu kultury fizycznej: „Upowszechnianie i popularyzowanie s

Informacja: Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu kultury fizycznej: „Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku wiejskim i małych miast (sport powszechny). Organizacja cyklu imprez i zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim“ oraz „Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku osób niepełnosprawnych. Organizacja masowych imprez i zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim“ przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.