[Informacja] Informacja o wyniku kontroli zamówienia publicznego nr ZP.272.1.68.2022 dla projektu RPWM.12.03.00-28-0001/22 „Promocja i informacja RPO WiM 2014-2020

Informacja: Informacja o wyniku kontroli zamówienia publicznego nr ZP.272.1.68.2022 dla projektu RPWM.12.03.00-28-0001/22 „Promocja i informacja RPO WiM 2014-2020 w 2023 roku”

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.