[Informacja] Informacja o wyniku kontroli zamówienia publicznego nr 2021/BZP 00148617/1 dla projektu RPWM.03.01.00-28-0003/20 Wdrożenie inteligentnych e-usług w go

Informacja: Informacja o wyniku kontroli zamówienia publicznego nr 2021/BZP 00148617/1 dla projektu RPWM.03.01.00-28-0003/20 Wdrożenie inteligentnych e-usług w gospodarce wodno-kanalizacyjnej dla odbiorców Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.