[Akt Prawny] Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 9/106/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.06

Akt Prawny: Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 9/106/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-001/22 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury (Schemat A).

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.