[Akt Prawny] Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 40/534/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinanso

Akt Prawny: Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 40/534/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie pt. „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2020+” w ramach Osi Priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu– Schemat A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.