[Akt Prawny] Uchwała w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Elblągu, na wydzierżawienie na czas określony, pięciu lat (01.01.2022 r. – 31

Akt Prawny: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Elblągu, na wydzierżawienie na czas określony, pięciu lat (01.01.2022 r. – 31.12.2026 r.) w trybie przetargu nieograniczonego wydzielonych pomieszczeń o powierzchni około 20 m2, które zostaną zaadoptowane z części korytarza znajdującego się w budynku Przychodni 1D przy ul. Królewieckiej 146 w Elblągu

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.