[Akt Prawny] Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowej na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych ZESW z siedzibą w Braniewie, nieruch

Akt Prawny: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowej na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych ZESW z siedzibą w Braniewie, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Braniewie, przy ul. Przemysłowej 18, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 63/8,61/7, 61/3,62/2 obręb nr 4 m. Braniewa.

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.