[Akt Prawny] Uchwała w sprawie wyrażenia zgody dla Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie, na użyczenia dodatkowego pomieszczenia biur

Akt Prawny: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody dla Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania
Przestrzennego w Olsztynie, na użyczenia dodatkowego pomieszczenia
biurowego w budynku położonym przy ul. Wojska Polskiego 1 w Elblągu dla
Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz
zmianę zapisów umowy zawartej na podstawie uchwały nr 27/360/20/VI z dnia
23.06.2020 r.

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.