[Akt Prawny] Uchwała w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2021 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.

Akt Prawny: Uchwała w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2021 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresach: wzmacnianie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży (II edycja) oraz pomoc społeczna

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.