[Informacja] Informacja o wyniku kontroli zamówienia publicznego dla projektu RPWM.12.03.00-28-0001/20 Promocja i informacja RPO WiM 2014-2020 w 2021 roku

Informacja: Informacja o wyniku kontroli zamówienia publicznego dla projektu RPWM.12.03.00-28-0001/20 Promocja i informacja RPO WiM 2014-2020 w 2021 roku

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.