[Informacja] Informacja o wyniku kontroli zamówienia publicznego dla projektu RPWM.12.01.00-28-0004/20 „Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla UM WWM na rok 2021 w

Informacja: Informacja o wyniku kontroli zamówienia publicznego dla projektu RPWM.12.01.00-28-0004/20 „Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla UM WWM na rok 2021 w ramach Działania 12.1“

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.