[Informacja] Informacja o wyniku kontroli zamówienia publicznego dla projektu „Ewaluacja i badania w 2021 r. związane z RPO WiM 2014-2020 i perspektywą finansową U

Informacja: Informacja o wyniku kontroli zamówienia publicznego dla projektu „Ewaluacja i badania w 2021 r. związane z RPO WiM 2014-2020 i perspektywą finansową UE po 2020 r.”, RPWM.12.02.00-28-0001/20

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.