[Akt Prawny] Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 49/663/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2020 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofi

Akt Prawny: Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 49/663/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2020 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta – Olsztyn” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.