[Akt Prawny] Uchwała w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 18, na przedłużenie dotychczas obowiązu

Akt Prawny: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 18, na przedłużenie dotychczas obowiązującej umowy dzierżawy gruntu o pow. 250 m2, położonej w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 18 (część działki nr 67, obręb 75), jak również umowy najmu pomieszczeń o łącznej pow. 51.34 m2 położonych na niskim parterze, w części niskiej budynku głównego Szpitala przy ul. Żołnierskiej 18, obecnemu podmiotowi Affdea Sp. z .o.o. na czas określony tj. do dnia 31.01.2026 r.

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.