[Akt Prawny] Uchwała w sprawie: udzielenia upoważnień pracownikom Biura Kontroli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmi

Akt Prawny: Uchwała w sprawie: udzielenia upoważnień pracownikom Biura Kontroli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie do wykonywania czynności kontrolnych wobec Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.