[Akt Prawny] Uchwała w sprawie: udzielenia upoważnień pracownikom Biura Kontroli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej do wykonywania czynności kontrolnych wobe

Akt Prawny: Uchwała w sprawie: udzielenia upoważnień pracownikom Biura Kontroli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej do wykonywania czynności kontrolnych wobec Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.