[Akt Prawny] Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyników oceny formalno-merytorycznej naboru nr FEWM.06.04-IZ.00-002/23 w ramach Priorytetu 6 Edukacja i kompetencje EF

Akt Prawny: Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyników oceny formalno-merytorycznej naboru nr FEWM.06.04-IZ.00-002/23 w ramach Priorytetu 6 Edukacja i kompetencje EFS+ programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z zakresu Działania 6.4 Edukacja zawodowa, poprzez przyjęcie Listy wniosków po zakończonym etapie oceny formalno-merytorycznej w ramach KOP dla naboru nr FEWM.06.04-IZ.00-002/23 z zakresu Działania 6.4 Edukacja zawodowa

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.