[Akt Prawny] Uchwała w sprawie upoważnienia Pana Damiana Opalach – Kierownika Biura Przedsiębiorczości Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Wo

Akt Prawny: Uchwała w sprawie upoważnienia Pana Damiana Opalach – Kierownika Biura Przedsiębiorczości Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w przypadku nieobecności w miejscu pracy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej lub Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej do wydawania w imieniu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dyspozycji dotyczących zasobów zwróconych pochodzących z instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.