[Akt Prawny] Uchwała w sprawie przyjęcia do stosowania procedury: KP-611-447-ARiMR/2/z „Ocena postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach działań ob

Akt Prawny: Uchwała w sprawie przyjęcia do stosowania procedury: KP-611-447-ARiMR/2/z „Ocena
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach działań objętych Priorytetem
4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie
Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.