[Zamówienie Publiczne] Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego pt.: Ocena wpływu RPO WiM 2014‐2020 na trwałość i jakość z

Zamówienie Publiczne: Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego pt.: Ocena wpływu RPO WiM 2014‐2020 na trwałość i jakość zatrudnienia w województwie warmińsko mazurskim.

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.