[Zamówienie Publiczne] Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu zewnętrznego na zakończenie okresu trwałości projektu „Produkt z Warmii i Mazur“ realizowanego w ramach:

Zamówienie Publiczne: Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu zewnętrznego na zakończenie okresu trwałości projektu „Produkt z Warmii i Mazur“ realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013, priorytet I „Przedsiębiorczość”, działanie 1.3 „Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych”. Umowa o dofinansowanie numer WND-RPWM.01.03-28-005/13

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.