[Zamówienie Publiczne] Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie szkolenia online „Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych” dla potencjalnych beneficjentów i benefi

Zamówienie Publiczne: Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie szkolenia online „Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych” dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów programów krajowych i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.