[Zamówienie Publiczne] Zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na rejestracji znaku towarowego (słowno-graficznego) „Żagle Warmii i Mazur” w Urzędzie Unii Europejski

Zamówienie Publiczne: Zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na rejestracji znaku towarowego (słowno-graficznego) „Żagle Warmii i Mazur” w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (European Union Intellectual Property Office – EUIPO) w Alicante na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.