[Zamówienie Publiczne] Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego pt.: Wpływ interwencji RPO WiM 2014-2020 na pr

Zamówienie Publiczne: Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego pt.: Wpływ interwencji RPO WiM 2014-2020 na promowanie włączenia społecznego, walkę z ubóstwem i wszelką dyskryminacją w województwie warmińsko mazurskim.

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.