[Zamówienie Publiczne] Szacowanie wartości zamówienia – udostępnienie internetowej platformy usprawniającej ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań Samorząd

Zamówienie Publiczne: Szacowanie wartości zamówienia – udostępnienie internetowej platformy usprawniającej ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego przez uprawnione organizacje pozarządowe oraz inne podmioty

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.