Kto może przewodniczyć uroczystościom pogrzebowym?

Uroczystości pogrzebowe wymagają nie tylko odpowiedniej oprawy, ale również osoby, która będzie przewodzić ceremonii ostatniego pożegnania osoby zmarłej. W polskiej tradycji może być to duchowny, szczególnie gdy osoba zmarła deklarowała przynależność do wspólnoty religijnej, lub też świecki mistrz ceremonii pogrzebowej.

Osoby, które mogą prowadzić ceremonię pogrzebową

Wybór osoby, która będzie przewodzić uroczystościom pogrzebowym, jest uzależniony od przynależności zmarłego do wybranej wspólnoty religijnej, jak również wyznawanych przez niego poglądów. Jeśli ostatnią wolą osoby zmarłej był pogrzeb świecki, ceremonii ostatniego pożegnania może przewodzić mistrz. 

Uroczystości pogrzebowe odbywające się w wybranym obrządku religijnym wymagają obecności przewodnika duchowego. W przypadku religii rzymskokatolickiej jest to ksiądz. Taka osoba ma za zadanie uczestniczyć w modlitwie w kaplicy pogrzebowej, jak również przewodzić ceremonii ostatniego pożegnania na cmentarzu, w trakcie składania trumny do grobu.

Zmarły, który był osobą niewierzącą lub też nie deklarował więzi z żadną wspólnotą religijną, może mieć zorganizowany pochówek bez udziału osoby duchownej. Wówczas rolę przewodnika w uroczystościach pogrzebowych pełni mistrz świeckiej ceremonii pogrzebowej. Jest to osoba, która ma wiedzę merytoryczną, jak również odpowiednie przygotowanie i doświadczenie do prowadzenia ceremonii ostatniego pożegnania.

Czym kierować się przy wyborze świeckiego przewodnika ceremonii pogrzebowej?

Pomoc mistrza świeckiej ceremonii pogrzebowej jest w ofercie wielu zakładów pogrzebowych. To usługa dostępna nie tylko w większych miastach w Polsce. Mistrz świeckiej ceremonii pogrzebowej po uzgodnieniu szczegółów pogrzebu może dojechać do małych miejscowości w każdej części kraju. Osoby pracujące w tym zawodzie są oddelegowane do ukończenia rocznego kursu. Ma on na celu przygotowanie konkretnego kandydata do prowadzenia świeckich uroczystości pogrzebowych

Wybór mistrza ceremonii pogrzebowej, który przewodniczy ostatniemu pożegnaniu osoby zmarłej, powinien być poprzedzony sprawdzeniem, czy osoba ta należy do Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego. Zrzeszeni tam specjaliści mają niezbędne kwalifikacje, a także duże doświadczenie. Dzięki temu prowadzona przez nich uroczystość pogrzebowa jest przygotowana profesjonalnie i zgodnie z obowiązującymi w polskiej kulturze standardami. 

Przewodzenie uroczystościom pogrzebowym powierzone specjalistom trudniącym się tą profesją pozwala najbliższym osoby zmarłej odpowiednio skupić się na przeżywaniu bólu, żalu i tęsknoty. Do zadań mistrza świeckiej ceremonii pogrzebowej należy przygotowanie wygłoszonej publicznie przemowy, jak również czuwanie nad prawidłowym przebiegiem całej uroczystości.

Jakie obowiązki pełni mistrz świeckiej ceremonii pogrzebowej?

Prowadzący uroczystości żałobne mistrz ceremonii zawsze kontaktuje się z rodziną zmarłego w celu ustalenia szczegółów uroczystości. Przygotowuje też mowę pożegnalną, tak zwaną laudację na cześć zmarłego. Składa się ona z kilku elementów, które mają na celu upamiętnienie osoby zmarłej oraz krótkie przedstawienie jej biografii. Świeckie uroczystości pogrzebowe mogą zawierać elementy prezentacji multimedialnej. Mistrz świeckiej ceremonii pogrzebowej jest w stanie pomóc rodzinie osoby zmarłej w przygotowaniu odpowiedniej oprawy florystycznej, a także miejsca pożegnania. Ponadto potrafi doradzić krewnym w kwestii wyboru odpowiedniej muzyki czy też ewentualnego utrwalenia ostatniego pożegnania w formie zdjęć. 

Przewodniczenie świeckim uroczystościom pogrzebowym wymaga od mistrza ceremonii opanowania, umiejętności zachowania powagi, jak również obycia i wysokiego poziomu kultury osobistej. To specjalista, który wyróżnia się znajomością obyczajów oraz przestrzeganiem zasad savoir-vivre’u, które są niezbędne przy organizowaniu ceremonii ostatniego pożegnania i przewodzeniu jej. 

Świecki mistrz ceremonii pogrzebowej to świetny orator, który wygłasza nie tylko laudację, ale także potrafi przewodzić tłumowi żałobników, aby nadać odpowiedni ton całej uroczystości pogrzebowej.

Osobą przewodzącą uroczystościom pogrzebowym może być duchowny lub też osoba świecka, tak zwany mistrz ceremonii ostatniego pożegnania. Wybór przewodnika powinien być uwarunkowany przynależnością osoby zmarłej do konkretnej wspólnoty religijnej lub też wyznawanymi przez niego poglądami.

Źródło: Elizjum Warszawa – dom pogrzebowy

More in Lifestyle

You may also like

Comments are closed.