Instalacje gazów medycznych w szpitalu

instalacje-medycznych-gazow-w-szpitalu

Instalacje gazów medycznych to inaczej systemy rurociągowe do gazów medycznych. Obecność nowoczesnego i funkcjonalnego sprzętu w szpitalu ułatwia zapewnienie wyjątkowej opieki nad pacjentami. Ważne jest zatem, aby wszystkie urządzenia i instalacje były projektowane, konstruowane i montowane zgodnie z normami i zasadami, jakie muszą spełniać wyroby medyczne.

Gazy medyczne w szpitalach – rodzaje i zastosowanie

Gazy medyczne wykorzystuje się w różnych procedurach medycznych. Niektóre z nich są używane są do diagnostyki, leczenia lub znieczulenia pacjentów. Inne natomiast stosuje się do napędzania urządzeń i narzędzi medycznych. Gazy medyczne mają też zastosowanie w transplantologii – służą do przechowywania narządów przygotowanych do transplantacji. Powszechnie używa się siedem rodzajów gazów medycznych. Są to: tlen, azot, tlenek azotu, podtlenek azotu, hel, dwutlenek węgla i sprężone powietrze.

Tlen medyczny nazywany jest najbardziej „życiodajnym” gazem. Używa się go do wspomagania oddychania, resuscytacji i wentylacji płuc. Ponadto wykorzystywany jest w szpitalach w komorach hiperbarycznych. Instalacje azotu medycznego montuje się w miejscach, gdzie konieczne jest utrzymywanie niskich temperatur. Tlenek azotu wykorzystuje się najczęściej do leczenia wcześniaków. Podtlenek azotu to gaz anestetyczny wykorzystywany między innymi do znieczulenia ogólnego. Jego sedacja znalazła szczególne zastosowanie w stomatologii. Hel medyczny w połączeniu z tlenem stosuje się przy leczeniu chorób dróg oddechowych i krtani. Medyczny dwutlenek węgla jest wykorzystywany przy zabiegach, takich jak laparoskopia czy endoskopia. Sprężone powietrze natomiast to mieszanina różnych gazów występujących naturalnie w otoczeniu – stosuje się je głównie do napędu sprzętu medycznego.

Budowa i zasilanie instalacji gazów medycznych

Instalacje gazów medycznych wykonuje się najczęściej dla gazów medycznych wymienionych powyżej, natomiast rzadziej dla gazów stosowanych do celów laboratoryjnych, takich jak: argon, acetylen i wodór.

System instalacji gazów medycznych składa się ze źródeł zasilania, z których gazy medyczne rozprowadzane są przez system rurociągów do jednostek zasilających.

Cechy instalacji gazów medycznych

Prawidłowa instalacja gazów medycznych musi działać bezbłędnie i wydajnie. Zbudowana jest ona z systemów, które współpracują ze sobą w celu dostarczania i usuwania gazów medycznych w placówkach szpitalnych. Produkcja, magazynowanie i dostawa gazów to złożony proces – właściwe przechowywanie ich jest kluczowym czynnikiem bezpieczeństwa. Przy instalacji systemów rurociągowych konieczne jest upewnienie się, że przepływ i ciśnienie gazu jest stałe i niezakłócone. Dodatkowo należy zapewnić w instalacji możliwość bezpiecznego wydostawania się gazów na zewnątrz systemu, by zmaksymalizować bezpieczeństwo lekarzy i pacjentów. Podsumowując, stosowanie gazu medycznego wymaga prawidłowej instalacji, konsekwentnej konserwacji, testowania/monitorowania, praktyk bezpieczeństwa i regularnej  inspekcji.

More in Technologie

You may also like

Comments are closed.