[Informacja] Zawiadomienie o niezałatwieniu w terminie sprawy nałożenia na PKP Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa obowiązku polegającego na ogran

Informacja: Zawiadomienie o niezałatwieniu w terminie sprawy nałożenia na PKP Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko linii kolejowej E-65 na odcinku Warszawa – Gdynia, w granicach województwa warmińsko-mazurskiego, od km 132+640 do km 236+900, w celu dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku” oraz „Informacji o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym z urzędu postępowaniu w sprawie nałożenia na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko drogi ekspresowej S7 Miłomłyn-Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ-Ostróda Południe, w celu dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112)

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.