[Informacja] Uchwała Nr RIO.VIII-0120-94/23 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztyne z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie opinii o prawidłowości

Informacja: Uchwała Nr RIO.VIII-0120-94/23 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztyne z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2037 oraz uchwały budżetowej na rok 2023

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.