[Informacja] Sprawozdanie z realizacji w roku 2020 Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmio

Informacja: Sprawozdanie z realizacji w roku 2020 Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2021.

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.