[Informacja] Postanowienie o włączeniu w akta sprawy przeglądu ekologicznego prowadzonej z urzędu w sprawie nałożenia na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Aut

Informacja: Postanowienie o włączeniu w akta sprawy przeglądu ekologicznego prowadzonej z urzędu w sprawie nałożenia na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko drogi ekspresowej S7 na odcinku od węzła Elbląg Wschód do węzła Elbląg Południe, na terenie miasta Elbląg w rejonie ulic: Dębowej, Akacjowej, po stronie zabudowań mieszkalnych od km 61+750 do km 62+430, w celu dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112 t.j.).

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.