[Informacja] Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego – wydanie decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geolog

Informacja: Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego – wydanie decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla projektowanej inwestycji liniowej pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Fiszewo-Jegłownik od km 372+234 (372+208 km proj.) do km 377+402 (km proj.)”

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.