[Informacja] Obwieszczenia o włączeniu dokumentów do akt sprawy prowadzonego z urzędu postępowania w przedmiocie nałożenia na PKP Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa

Informacja: Obwieszczenia o włączeniu dokumentów do akt sprawy prowadzonego z urzędu postępowania w przedmiocie nałożenia na PKP Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03- 734 Warszawa obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko linii kolejowej E-65 na odcinku Warszawa – Gdynia, w granicach województwa warmińsko-mazurskiego, od km 132+640 do km 236+900, w celu dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.