[Informacja] Informacja o wyniku kontroli zamówienia publicznego nr. ZP.272.1.96.2021 dla projektu RPWM.12.02.00-28-0001/20„Ewaluacja i badania w 2021 r. związne z

Informacja: Informacja o wyniku kontroli zamówienia publicznego nr. ZP.272.1.96.2021 dla projektu RPWM.12.02.00-28-0001/20„Ewaluacja i badania w 2021 r. związne z RPO WiM 2014-2020 i perspektywą finansową UE po 2020 r.“

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.