[Informacja] Informacja o wyniku kontroli zamówienia publicznego dla projektu RPWM.12.03.00-28-0001/18 Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla WUP Olsztyn na lata 2

Informacja: Informacja o wyniku kontroli zamówienia publicznego dla projektu RPWM.12.03.00-28-0001/18 Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla WUP Olsztyn na lata 2019-2023 w ramach Działania 12.3

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.