[Informacja] Informacja o wyniku kontroli zamówienia publicznego dla projektu RPWM.06.02.02-28-0001/17 Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funk

Informacja: Informacja o wyniku kontroli zamówienia publicznego dla projektu RPWM.06.02.02-28-0001/17 Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/ Etap II A – udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.