[Informacja] Informacja o wyniku kontroli zamówienia publicznego dla projektu „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla WUP Olsztyn na rok 2021 w ramach Działania 12

Informacja: Informacja o wyniku kontroli zamówienia publicznego dla projektu „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla WUP Olsztyn na rok 2021 w ramach Działania 12.1”, o numerze: RPWM.12.01.00-28-0002/20

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.