[Akt Prawny] Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 39/424/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.01

Akt Prawny: Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 39/424/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.01.01.00-IZ.00-28-001/21 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.