[Akt Prawny] Uchwała w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/20 z zakresu Osi Priorytetowej

Akt Prawny: Uchwała w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/20 z zakresu Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.