[Akt Prawny] Uchwała w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPWM.01.03.04-IZ.00-28-001/20 z zakresu Osi Priorytetowej

Akt Prawny: Uchwała w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPWM.01.03.04-IZ.00-28-001/20 z zakresu Osi Priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), 1.3.4 Tereny inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.