[Akt Prawny] Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 52/699/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konk

Akt Prawny: Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 52/699/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.03.01.00-IZ.00-28-001/20 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowania

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.