[Akt Prawny] Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 46/627/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 października 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia kon

Akt Prawny: Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 46/627/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 października 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-001/20 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Schemat A poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowania

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.