[Akt Prawny] Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 17/184/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkurs

Akt Prawny: Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 17/184/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.08.01.01-IZ.00-28-002/20 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi 8 Obszary wymagające rewitalizacji Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, Schemat B tryb konkursowy poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowania

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.