[Akt Prawny] Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 14/227/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie udzielenia przez Zarząd Woj

Akt Prawny: Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 14/227/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełnomocnictwa Pani Iwecie Juśkiewicz–Kierownikowi Biura ds. Certyfikacji w Departamencie Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji, do podpisywania wszelkich pism oraz dokumentów w zakresie zadań realizowanych przez Instytucję Certyfikującą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.