[Akt Prawny] Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 14/136/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu

Akt Prawny: Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 14/136/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.01.03.04-IZ.00-28-001/20 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), 1.3.4 Tereny inwestycyjne poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowania.

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.