[Akt Prawny] Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 13/259/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie udzielenia przez Zarząd Wo

Akt Prawny: Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 13/259/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Gołębiowskiemu – zatrudnionemu na stanowisku głównego specjalisty w Biurze ds. Certyfikacji w Departamencie Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do podejmowania czynności w zakresie realizacji zadań Instytucji Certyfikującej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.