[Akt Prawny] Uchwała w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z siedzibą w Giżycku, nieruchomości gruntowych

Akt Prawny: Uchwała w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z siedzibą w Giżycku, nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych w Giżycku przy ul. Łuczańskiej 1, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 1 miasta Giżycko jako działki nr 274/7 i nr 274/8

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.